Víte, že…?

Víte, že z českého uhlí lze pokrýt
50 % české spotřeby elektřiny?

V roce 2021 dodaly hnědouhelné a černouhelné elektrárny do sítě dohromady 31 TWh elekřiny. Takové množství by dokázalo uspokojit poptávku českých domácností, nemocnic, škol, obchodů a služeb.

Zdroj: Roční zpráva Energetického regulačního úřadu

Víte, že přes 600 tisíc českých domácností
stále vytápí pevnými palivy?

Podle posledního sčítání lidu topí 243 tisíc českých domácností uhlím, koksem a uhelnými briketami a více než 382 tisíc českých domácností dřevem, dřevěnými briketami a peletami. K dosažení nízkých emisí je potřeba splnit čtyři základní podmínky: kvalitní spotřebič, kvalitní palivo, čistý komín a správný způsob vytápění.

Zdroj: Český statistický úřad

Víte, že Česko má nejkvalitnější
hnědé uhlí v celé Evropě?

Z hlediska energetické účinnosti je nejdůležitějším parametrem paliva výhřevnost, která určuje, kolik energie se z něj dá uvolnit na jednotku hmotnosti. Zatímco české hnědé uhlí dosahuje 10,8 až 20 MJ/kg, německé pouze 7,8-11,3 MJ/kg a polské 7,4-10,3 MJ/kg.

Zdroj: Výzkumný ústav hnědého uhlí

Víte, že české teplárenství
je stále postaveno na uhlí?

V roce 2021 vypadala struktura dodávek dálkového tepla v ČR takto: 43 % z hnědého uhlí, 28 % ze zemního plynu, 11 % z černého uhlí. Centrální zásobování teplem přitom reprezentuje stále nejčistší způsob vytápění na jednotku vyrobené energie.

Zdroj: Roční zpráva o provozu teplárenských soustav ČR

Víte, že Česko má zásoby uhlí
minimálně do poloviny 21. století? 

V ČR se těží hnědé uhlí v současnosti na šesti lokalitách: Vršany, ČSA, Družba, Bílina, Jiří a Nástup. Největší zásoby má lom Vršany, který má perspektivu na těžbu až do roku 2050. Jde o důležitou energetickou bezpečnostní pojistku naší země. 

Zdroj: Sev.en Group

Víte, že uhelná energetika snížila emise
na zlomek původního množství?

Po roce 1989 se díky mnohamiliardovým investicím podařilo uhelným elektrárnám a teplárnám snížit emise všech klíčových znečišťujících látek o několik desítek procent. Nejvíce poklesly emise oxidu siřičitého a prachových částic (o více než 90 %). V moderní době nákladné a technologicky náročné ekologizační programy úspěšně pokračují s cílem dosáhnout nových evropských emisních limitů.

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Víte, že uhelné zdroje hrají zásadní roli
ve vyrovnávání výkyvů v elektrické síti?

Uhelné zdroje téměř kompletně zajišťují pokrytí tzv. automatické regulace frekvence, představují cca 80 % dostupného výkonu pro tzv. zápornou regulaci výkonové rovnováhy a přibližně polovinu dostupného výkonu pro kladnou regulaci výkonové rovnováhy.

Zdroj: ČEPS