Některé výroky zrají jako víno

Vyplatí se výroba energie z uhlí?

NE

Jan Rovenský, Greenpeace, 5.9.2020

Už teď je vlastně to uhlí na hranici ekonomické udržitelnosti, některé zdroje nyní dokonce prodělávají. Když jsme byli v červnu na prohlídce končící elektrárny Prunéřov I, oni v té době nevyráběli. A sami říkali, že se to teď nevyplácí, protože elektřina je tak levná a emisní povolenky tak drahé, že by na tom jen prodělávali. A tento stav se v průběhu posledních dvanácti měsíců opakuje.“ zdroj.

ANO

Lukáš Hrábek, Greenpeace, 19.10.2022

„Je dobře, že se vláda rozhodla zdanit velké energetické korporace, které nyní vydělávají rekordní zisky na úkor lidí trpících kvůli vysokým cenám energií, už za letošní rok. Daň by podle nás sice měla být ještě vyšší než navrhovaných 60 procent, ale největší problém původního návrhu se vládě podařilo odstranit. Nikdo by neměl vydělávat na energetické chudobě a společenské krizi.“ zdroj

Potřebujeme uhlí?

NE

Jan Rovenský, Greenpeace, 10. prosince 2019

„Třetinu uhelných elektráren nemusíme nahrazovat ničím. Ty prostě můžeme vypnout a skončit s obludnými exporty.“ zdroj

ANO

Jiří Koželouh, Hnutí Duha, 28.7.2022

„Pozastavení limitů pro emise a provozní hodiny uhelných zdrojů bude negativní pro životní prostředí, ale pokud to bude nutné pro zajištění tepla pro domácnosti, nedá se nic dělat.“ zdroj

Máme přejít na plyn?

NE

Jiří Koželouh, Hnutí Duha, 6. 9. 2022

„Prostý přechod uhelných tepláren na plyn byl vždy špatný plán, ale nyní by to bylo čiré bláznovství. Proto je dobře, že změna emisní vyhlášky umožní odklad. Česká republika tím zároveň využila své reálné možnosti navýšení využívání uhlí oproti původním plánům, o zbytek se postaral trh.“ zdroj

ANO

Energetická [r]evoluce, Greenpeace, 2012

„Pokročilý scénář pro rok 2050, elektrárny na zemní plyn: instalovaný výkon 2,6 GW, roční výroba 12 TWh (realita v roce 2022: instalovaný výkon 0,98 GW, roční výroba 7 TWh).“

Potřebujeme Elektrárnu Chvaletice?

NE

Jan Rovenský, Greenpeace, 23.9.2014

„Elektrárna Chvaletice měla být podle slibů ČEZ dávno uzavřena. Další prodlužování jejího provozu považujeme za nepřijatelné.“ zdroj

ANO

Jiří Koželouh, Hnutí duha, 7. března 2022, idnes.cz

„Samozřejmě vnímáme aktuální situaci způsobenou agresí ruského režimu proti Ukrajině. Nouzovým řešením nezodpovědného přístupu provozovatele a úřadů by v případě vyhodnocení dočasné potřebnosti elektrárny při ukončení dodávek paliv z Ruska bylo rychlé udělení časově omezené výjimky.“ zdroj

Snižuje české uhlí závislost na ruském plynu?

NE

Jan Rovenský, Greenpeace, 12. října 2009

Jeden z aktivistů Greenpeace Jan Rovenský odmítá, že by využití uhlí mohlo pomoci odvrátit naši energetickou závislost na ruském plynu. „Česká republika se bez tohoto uhlí rozhodně obejde. Naprostá většina plynu se spotřebuje na vytápění a ohřívání vody v domácnostech. A právě tady máme největší potenciál pro úspory.“ zdroj

ANO

Lukáš Hrábek, Greenpeace, 12. května 2022

„Ještě donedávna dávalo smysl toto pořadí: uhlí, pak ropa a pak zemní plyn. Teď, když ruské bomby zabíjejí civilisty, se ale priority konce fosilních paliv v EU mění – nejdřív uhlí, ropa a plyn z Ruska, pak uhlí, ropa a plyn odjinud.“ zdroj

Potřebujeme jádro?

NE

Energetická [r]evoluce, Greenpeace, 2012

„Scénáře Energetické [r]evoluce předpokládají, že provoz stávajících elektráren bude ukončen bez prodlužování projektované životnosti. Reaktory jaderné elektrárny Dukovany tak budou odstaveny v roce 2015, poslední blok v Temelíně ukončí provoz v roce 2032.“ zdroj

ANO

Jan Rovenský, Greenpeace, 14. 6. 2022

„Počítáme s využitím stávajících jaderných elektráren po dobu jejich projektové životnosti, to znamená Dukovany do roku 2035 a Temelín do roku 2050. To je celkem podstatný posun a netýká se jen Greenpeace ale celého českého ekologického hnutí.“ zdroj