Uhlí těžit (vyrábět energii)

Energie z českého uhlí: znamená práci, je levnější a znamená peníze pro stát, region a občany.

Těžba uhlí znamená

 1. Cena tepla průměrně 471/GJ
 2. Zachování cca 5000 pracovních míst
 3. Cca 2,4 mld. Kč zaplacených ročně na daních těžebními společnostmi
 4. Cca 1,2 mld. zaplacených ročně státu a regionu za těžbu nerostu
 5. Zachování energetické soběstačnosti a národní bezpečnosti

Vlastní výroba energie z uhlí, které patří nám všem, občanům České republiky, znamená přínos v podobě nemalých finančních prostředků, práci pro tisíce lidí a energetickou nezávislost a bezpečnost naší země.

Uhlí těžit

 • Cena tepla průměrně 471 Kč/GJ
 • Zachování cca 5000 pracovních míst
 • Ccca 2,4 mld. Kč zaplacených ročně na daních těžebními společnostmi
 • Ccca 1,2 mld. zaplacených ročně státu a regionu za těžbu nerostu
 • Zachování energetické soběstačnosti a národní bezpečnosti

Uhlí netěžit

 • Cena tepla průměrně 562 Kč/GJ
 • Ztráta cca 5000 pracovních míst
 • 619 mld. Kč zaplacených do roku 2065 za plyn z Ruska a Norska
 • 20 mld. Kč zaplacených do roku 2065 za sociální dávky a tvorbu nových pracovních míst
 • Závislost na Rusku a snížení energetické bezpečnosti a soběstačnosti

Vyberte si, co by vás mohlo zajímat

Ekonomika

Každý, kdo má možnost čerpat z vlastních zdrojů, je na tom vždy lépe, než ten, kdo musí své potřeby uspokojovat prostřednictvím nákupu.

Bezpečnost

Hnědé uhlí je v současné době naším rozhodujícím zdrojem energie, podíl obnovitelných zdrojů na získávání energie je stále zanedbatelný.

Životní prostředí

Za posledních 20 let došlo ke zlepšení všech ukazatelů kvality ovzduší v Ústeckém kraji. Ten je na tom nyní v tomto ohledu lépe než Praha!


Nahoru ↑