Vše o uhlí

Ze všech fosilních paliv se v přírodě nejvíce vyskytuje uhlí. Odhaduje se, že známé světové zásoby uhlí by při současné rychlosti spotřeby měly vystačit na více než 200 let. Uhlí je nerostné bohatství, jehož využívání má na našem území hlubokou tradici a které nám umožňuje dosahovat vysoké míry energetické nezávislosti.

Uhlí je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina vzniklá v průběhu desítek až stovek milionů let z rostlinných a živočišných zbytků, které byly uloženy v anaerobních vodních prostředích, kde nízké hladiny kyslíku bránily jejich kompletnímu rozkladu a oxidaci (hnití). Většina světových zásob uhlí se začala tvořit v období karbonu, geologické epoše, která začala před 360 milióny let a skončila před 286 milióny let.

Zdroje světové výroby elektřinyHnědé uhlí bývá uloženo nehluboko pod povrchem, dá se těžit skrývkou a těžba je proto levná. Podle stupně prouhelnění rozeznáváme několik druhů hnědého uhlí s různým obsahem uhlíku, různou výhřevností a množstvím vody.

Černé uhlí se od hnědého liší hlavně vyšší výhřevností a menším množstvím popela, který zbude po shoření. Nejjakostnějším druhem uhlí je antracit. Hoří velice horkým plamenem a vydává málo kouře, avšak obtížně se zapaluje.

Od doby průmyslové revoluce je uhlí především důležitou energetickou surovinou. Velká část světové výroby elektřiny (40 %) využívá spalování uhlí, které probíhá v klasických uhelných respektive v tepelných elektrárnách.

Historie

V Česku se nalézá přibližně 1 500 milionů tun černého uhlí a 3 000 milionů tun uhlí hnědého. Ložiska jsou hlavně v Ostravsko-karvinském regionu (černé uhlí) a pod Krušnými horami (hnědé uhlí). Dobývání hnědého uhlí v severozápadních Čechách má půltisíciletou tradici.

Informace o uhlí, které vás budou zajímat

Historie

Světové zásoby uhlí se začaly tvořit v období karbonu, které začaly před 360 milióny a skončily před 286 milióny let.

Kde se těží

Ložiska jsou hlavně v Ostravském regionu (černé uhlí) a ve dvou pánvích pod Krušnými horami (hnědé uhlí).

Zpracování uhlí

Uhlí je dodnes nejvýznamnějším pevným palivem a jedním z nejvýznamnějších zdrojů elektrické energie.

Co se z uhlí dělá

Uhlík je prvek, který se snadno váže s jinými a je schopen vytvářet obrovské množství sloučenin.


Nahoru ↑