Region

Odpisem zásob vlastního uhlí a nákupem energie v cizině bude dotčen hlavně region a lidé v něm.

Každý, kdo má možnost čerpat z vlastních zdrojů, je na tom vždy lépe, než ten, kdo musí své potřeby uspokojovat prostřednictvím nákupu. NAŠE uhlí pro nás všechny znamená příjem nemalých finančních prostředků do státní (tedy naší) kasy a pro desítky tisíc lidí (a jejich rodiny) navíc zajišťuje práci.

Na dani z příjmu zaplatily těžařské firmy v roce 2010 cca 2,4 miliardy Kč. K tomu patří další miliardy za zdravotní a sociální pojištění, odvod DPH apod. Odvody státu za těžbu nerostu v roce 2010 1,2 mld. Kč. Další stovky milionů korun získají ročně města a obce a instituce v okolí hnědouhelných dolů. Jde o podporu školství, sportu, kultury apod.

Společnosti, které v České republice těží uhlí (OKD – černé uhlí, Sokolovská uhelná, Severočeské doly, Litvínovská uhelná a Vršanská uhelná – hnědé uhlí), zaměstnávají dohromady kolem 30 000 lidí. Práci dalším tisícům lidí dávají prostřednictvím dodavatelských zakázek.

O to vše region přijde!

Co se však rozhodně stane bude zhoršení sociální situace v regionu, zvýší se kriminalita a výskyt sociálně-patologických jevů.

Diskuse

Příspěvky diskuse


Nahoru ↑