Palivo

Podobně jako v případě ropy, nemá ČR dostatečné zdroje ani zemního plynu. Ložiska a zdroje jsou soustředěna na jižní i severní Moravě. Produkce zemního plynu v ČR kryje zhruba 1 až 2 % domácí spotřeby. Zhruba 75 % zemního plynu je do ČR dodáváno z Ruska a zbývající cca jedna čtvrtina z Norska.

Výroba tepla v ČR je z větší části založena na CZT a že tyto zdroje jako hlavní palivo využívají tuzemské hnědé uhlí. A toto palivo se v nejbližších letech stane nedostatkovou surovinou, vzhledem k vyčerpání jeho zásob v hranicích stávajících územních ekologických limitů. Reálně tedy hrozí, v případě krizové situace, vážné problémy v zásobování teplem z CZT. Jako náhrada za hnědé uhlí, se logicky nabízí zemní plyn. Nicméně transformace, resp. vynucená přestavba hnědouhelných zdrojů do zemního plynu není úplně bezproblémová.

Byly definovány tyto klíčové okruhy problémů:

  • nedostatečná dostupnost plynovodů, kapacita transformačních stanic, problémy připojení zdroje na zemní plyn,
  • prokazatelné technické a ekonomické problémy při přestavbě zdroje,
  • vše by trvalo velmi dlouho časové hledisko přestavby,
  • přestavba je neufinancovatelná a znamenala by prudké zdražení tepla pro domácnosti, ekonomická návratnost a možnost financování,
  • legislativní problémy.

Plyn je drahý!!!

České domácnosti platily ve druhé polovině roku 2011 deváté nejvyšší ceny za plyn v rámci Evropské unie. Cena za sto kilowatthodin včetně daně činila šest euro, tedy 147,8 koruny. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2010 tak došlo ke zdražení o patnáct procent.

Napište nám svůj názor!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Nahoru ↑