Petice proti malé novele horního zákona

14/09/2012

Petice proti malé novele horního zákona
(ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění)

Petice k podpisu pro každého, kdo chce vyjádřit nesouhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/.
Vypuštěním vyvlastňovacích paragrafů z této tzv. malé novely horního zákona vláda zabraňuje státu v přístupu k jeho nerostnému bohatství. Jedná asociálně a neekonomicky. Důsledkem novely bude, že stát své vyhrazené nerosty, tedy nejen uhlí, de facto nabídne do rukou byť jen jediného spekulanta, který když se rozhodne blokovat těžbu, ohrozí tím veřejný zájem, ale také jakoukoli těžební společnost a její zaměstnance. Těch je v těžebním průmyslu několik desítek tisíc.
Žádáme poslankyně a poslance, aby jako volení zástupci lidu nepřistoupili na politické handlování a hájili zájmy nikoli jednotlivců, ale všech občanů této země. Odmítnutím této novely se zachovejte odpovědně vůči současným i budoucím generacím!

Chcete-li se připojit k petici, pošlete podepsanou poštou na adresu Jaromír Franta, Boleboř, čp. 90, okr. Chomutov PSČ 431 21, nebo nascanovanou na mail: j.franta@luas.cz.

Archiv novinek naleznete zde.