Jak zajistit levné teplo? Z uhlí!

01/08/2012

Přestavba teplárny z uhlí na plyn = 2x vyšší cena tepla pro domácnosti!

Zajímá vás, jak je na tom české teplárenství a jak pro domácnosti zajistit levné teplo a teplou vodu? Víte, že hrozí až dvojnásobné zdražení energií? Pak tu pro vás máme studii, kterou vypracovali odborníci z Vysoké školy báňské.

Ve stručnosti by se dalo říct, že jakékoli úvahy o konci uhlí při výrobě tepla a teplé vody jsou liché. Pokud chceme nízké ceny tepla, pak se bez českého uhlí prostě neobejdeme.

Co vlastně ze studie jednoznačně vyplývá?

  • Je třeba uvolnit limity těžby - pak bude zásobování teplem fungovat a cena tepla zůstane nízká.
  • Nelze vozit hnědé uhlí z ciziny - použití by bylo limitováno cenou, která by byla výrazně ovlivněna jeho dopravou do ČR a dále i pravděpodobně dalšími náklady, souvisejícími s případným snížením vysokého obsahu celkové vody v zahraničním hnědém uhlí (dosahuje cca 50%). Výsledek je jasný - dražší vytápění domácností.
  • Náhrada biomasou je jen teorie - řada prací prokázala, že potenciál pro rozsáhlou náhradu hnědého uhlí biomasou v ČR není a řadě připravovaných projektů hrozí nedostatek paliva.
  • Náhrada zemním plynem je velmi drahá - přebudování uhelné centrální teplárny na plynovou je z ekonomického i technického hlediska problémové. Centrální zdroj výroby tepla bez uhlí ztrácí ekonomický smysl. Rozsáhlá přestavba přináší řadu rizik. Jsou jimi zásadní přestavba soustavy plynovodů ve městech, výrazný růst cen tepla a plošný nárůst emisí. Pokud budou ceny energií reflektovat nárůst nákladů výroby, bude to v případě přestavby teplárny z uhlí na zemní plyn znamenat konec levného tepla - bude se jednat o ceny až 2 x vyšší než jaké jsou pro odběratele dnes!

Je naprosto nezbytné, chceme-li výhod teplárenství užívat i nadále, nově příchozí podmínky řádně analyzovat, přizpůsobit domácí realitě tak, aby tyto byly ve výsledku alespoň částečně ku prospěchu teplárenství, ku prospěchu skutečných životních podmínek ve městech, nikoli pouze jakýmsi papírovým, draze zaplaceným dokladem o příspěvku ČR ke zlepšení globálních podmínek života na zemi.

V opačném případě podle studie České republice reálně hrozí ztráta energetické bezpečnosti, na kterou upozorňuje EU ve své „Raw Materials Initiative“. Stejně tak, lze očekávat nárůst sociálního napětí v závislosti na skokovém zvýšení cen tepla v ČR.

Studie potvrzuje, že nevyužívat vlastní zdroje znamená plýtvat bohatstvím

Přečtěte si studii VŠB