Nejlevnější zdroje

České hnědé uhlí je nejlevnějším zdrojem tepla.

Pokud by stát rozhodl, že české uhlí nebude těžit a využívat (to znamená, že zachová územní ekologické limity), bude to znamenat konec levného zdroje tepla a energie. Existují studie, které jasně ukazují, co by znamenalo například nahradit české uhlí zahraničním plynem.

Například renomovaný profesor Vladimír Slivka z Vysoké školy báňské v nejnovější studii popisuje ekonomický dopad konce těžby uhlí:

  1. Ve většině případů vychází přestavba do zemního plynu (tzn. prostá výměna výtopenskými kotli i paroplynový cyklus) při znalosti současných cen vstupů a výstupů jako z vlastních zdrojů neufinancovatelné, ekonomicky nenávratná a likvidační.
  2. Pokud budou ceny výstupů reflektovat nárůst nákladů výroby, bude to v případě přestavby do zemního plynu znamenat razantní nárůst ceny tepla. Tzn. bude se jednat o ceny až 2 x vyšší než jaké jsou pro odběratele dnes!
  3. Dopady takovýchto cen jsou při znalosti problematiky teplárenství zcela zjevné - jedná se většinou trhu o neakceptovatelnou cenovou úroveň, jak v oblasti technologických odběrů, tak v sektoru domácností. Výsledkem bude rozpad, v lepším případě přežívání na hranici krachu pro většinu subjektů.
  4. Jedním z klíčových faktorů pro posouzení ekonomické návratnosti investice je cena zemního plynu. Z důvodů značně vyšší ceny vstupů by tak muselo pro udržení alespoň srovnatelné rentability dojít k radikálnímu navýšení ceny tepla i elektřiny.
  5. V případě razantního zvýšení cen energií lze navíc předpokládat zvýšení míry inflace, která vyvolá zvýšení úrokových sazeb. Vyšší bankovní úvěry se následně promítnou do cen tepla.

Zdroj: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. a kolektiv: Studie stavu teplárenství, Ostrava 2011

Napište nám svůj názor!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Nahoru ↑